46°12'47.4"N 16°49'51.3"E

O nama

Aeroklub krila Koprivnice je udruga tehničke kulture i sporta koja okuplja građane zaljubljenike u letenje, a koji se udružuju radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa u zrakoplovnoj djelatnosti i zrakoplovnom sportu.

Aeroklub u Koprivnici je osnovan davnih tridesetih godina prošlog stoljeća, i sa povremenim prekidima aktivan je i danas, te broji dvadesetak članova koji su aktivni u jedriličarstvu, motornom letenju i letenju mikrolakim zrakoplovima.

   Iako sa skromnim sredstvima, aeroklub raspolaže sa školskom jedrilicom za obuku pilota jedrilice, također sa prelaznom jedrilicom za trenažno letenje, takmičenja, kao i sa vitlom i motornom jedrilicom za vuču jedrilica.

   Djelovanjem svojih članova aeroklub je izgradio suradnju sa ostalim aeroklubovima u Republici Hrvatskoj kao i sa aeroklubovima iz zemalja u okruženju.

   Članovi aerokluba svojim aktivnim sudjelovanjem na državnim i međudržavnim takmičenjima nastoje promicati kulturu zrakoplovnog sporta, i motivirati mlade da se uključe u rad naših sekcija.

Aeroklub Krila Koprivnice sastoji se od dvije sekcije koje aktivno djeluju, a to su motorna i jedriličarska sekcija.

Klupske novosti

Pod pokroviteljstvom HZS i uz podršku jedriličarske komisije HZS

Sve detalje vezane uz XIV. Državno prvenstvo u zrakoplovnom jedriličarstvu i Otvorenom kupu u zrakoplovnom jedriličarstvu aznajte u našem Biltenu.

Školovanje novih pilota

13. lipnja trojica polaznika naše zrakoplovne škole, uspješno su položili praktični dio ispita za dozvolu pilota jedrilice – SPL licence.

Čestitamo im, i želimo puno uspješnih letova!

Širimo znanje i promičemo jedriličarstvo!

Nakon duge pauze, krajem 2020. godine, uspješno smo registrirali školu za školovanje pilota jedrilica te mogućnosti upisa privilegije za letenje motornom jedrilicom te dobili referentni broj HR.DTO.007 Budući piloti prvo prolaze kor stotinjak sati teorijskih predavanja iz devet stručnih predmeta te nakon toga pristupaju praktičnom ospobljavanju. Praktična obuka provodi se na jedrilicama K7 i K8, prvo na vitlo, a kasnije kandidati idu na preobuku na aerozapregu. Za pristup polaganju praktičnog dijela ispita za pilota jedrilice potrebno je min 15h naleta.

Dodijeljena nam je čast biti organizator ovogodišnjeg državnog prvenstva!

i međunarodni otvoreni kup

Aerodrom Koprivnica – Danica od 8.8.2020. –  16.8.2020.

Aeroklub krila Koprivnice ukazanim povjerenjem  od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza  preuzima  uz obavezu  organizacije Državnog jedriličarskog prvenstva i razvitka zrakoplovnog jedriličarstva također i razvoj  prijateljstva te međunarodne suradnje  klubova  kroz organizaciju i međunarodnog kup-a.  Klubovi  uključeni  već u pripremu pokazali su  nesebičnu pomoć i doprinos u organizaciji.

Raspis događaja, prijavnice i pravila nalaze se u našem biltenu koji možete preuzeti.