46°12'47.4"N 16°49'51.3"E

O nama

Aeroklub krila Koprivnice je udruga tehničke kulture i sporta koja okuplja građane zaljubljenike u letenje, a koji se udružuju radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa u zrakoplovnoj djelatnosti i zrakoplovnom sportu.

Aeroklub u Koprivnici je osnovan davnih tridesetih godina prošlog stoljeća, i sa povremenim prekidima aktivan je i danas, te broji dvadesetak članova koji su aktivni u jedriličarstvu, motornom letenju i letenju mikrolakim zrakoplovima.

   Iako sa skromnim sredstvima, aeroklub raspolaže sa školskom jedrilicom za obuku pilota jedrilice, također sa prelaznom jedrilicom za trenažno letenje, takmičenja, kao i sa vitlom i motornom jedrilicom za vuču jedrilica.

   Djelovanjem svojih članova aeroklub je izgradio suradnju sa ostalim aeroklubovima u Republici Hrvatskoj kao i sa aeroklubovima iz zemalja u okruženju.

   Članovi aerokluba svojim aktivnim sudjelovanjem na državnim i međudržavnim takmičenjima nastoje promicati kulturu zrakoplovnog sporta, i motivirati mlade da se uključe u rad naših sekcija.

Aeroklub Krila Koprivnice sastoji se od dvije sekcije koje aktivno djeluju, a to su motorna i jedriličarska sekcija.

Klupske novosti

Dodijeljena nam je čast biti organizator ovogodišnjeg državnog prvenstva!

i međunarodni otvoreni kup

Aerodrom Koprivnica – Danica od 8.8.2020. –  16.8.2020.

Aeroklub krila Koprivnice ukazanim povjerenjem  od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza  preuzima  uz obavezu  organizacije Državnog jedriličarskog prvenstva i razvitka zrakoplovnog jedriličarstva također i razvoj  prijateljstva te međunarodne suradnje  klubova  kroz organizaciju i međunarodnog kup-a.  Klubovi  uključeni  već u pripremu pokazali su  nesebičnu pomoć i doprinos u organizaciji.

Raspis događaja, prijavnice i pravila nalaze se u našem biltenu koji možete preuzeti.